06 54252443
sophie@doulasophie.nl

Privacy Verklaring

25 mei 2018

Doula Sophie, gevestigd aan Alouette erf 25, 2907 BA Capelle aan den IJssel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Doula Sophie
t.a.v. Sophie Bos- Mallett
Alouette erf 25, 2907 BA Capelle aan den IJssel

+31 65425 2443 sophie@doulasophie.nlhttps://www.doulasophie.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Doula Sophie verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht (deel 1)van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • voor- en achternaam
 • geslacht
 • geboortedatum
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • bankrekeningnummer
 • overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door contact gegevens in te vullen op deze website, tijdens gesprekken en in correspondentie telefonisch of via whats app.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Doula Sophie verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens(deel 2) van jou: ras, godsdienst of levensovertuiging, seksuele leven, gezondheid.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Doula Sophie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling.
 • Je te kunnen bellen, app’en of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren.
 • Voor het (met toestemming) laten zien van mijn werk (via Social Media Marketing).
 • Doula Sophie verwerkt ook persoonsgegevens als ik wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte en boekhoudingssysteem.

Geautomatiseerde besluitvorming

Doula Sophie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Doula Sophie bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Bijzondere persoonsgegevens: gegevens in de contact formulier worden elke maand verwijderd van de website. Aan het eind van de derde Kalenderjaar na de geboorte waar ik doula ben geweest, zijn ze verwiijderd van mijn systeem. Hieronder vallen gegevens over godsdienst of levensovertuiging, seksueleleven, gezondheid.
 • Persoonsgegevens (deel 1): deze gegevens worden verwijderd aan het eind van de derde kalenderjaar na de geboorte of postpartum support termijn.

Hieronder vallen gegevens over: achternaam, geslacht, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer, bankrekeningnummer, overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door het invullen van een contact formulier. Correspondentie, whats app of telefonisch.

 • Persoonsgegevens (deel 2): deze gegevens worden maximaal 7 jaar bewaard voor intern gebruik (bedrijfsvoering & verjaardagskalender) en het maken van statistieken door Doula Sophie.

Er worden passende organisatorische en technische methodieken toegepast, zoals het beveiligen van de applicatie met deze gegevens met een wachtwoord. De gegevens kunnen tevens geanonimiseerd gebruikt worden voor externe publicatie, maar zullen dan eerst geanonimiseerd worden. Hieronder vallen gegevens over:

o voornaam
o voornaambaby
o geslacht baby
o geboortedatumbaby
o korte samenvatting begeleiding/geboorte

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Doula Sophie verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend delen indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou bijvoorbeeld indien een back up doula mijn taken overneemt of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Doula Sophie gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Doula Sophie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar sophie@doulasophie.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Doula Sophie wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Doula Sophie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Bestanden met persoonsgegevens worden nog eens extra beveiligd door deze op te slaan in een applicatie die beveiligd is met een wachtwoord.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Doula Sophie via sophie@doulasophie.nl

Verwerkersovereenkomsten

Mijn administratie voer ik in Factuursturen.nl. Hier een link naar hun verwerkersovereenkomst.

facebook marketing